REGULAMIN

 1. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO LOTU
  1. Pamiętaj aby zabrać voucher na lot.
  2. Ubierz się tak, jakbyś szedł na spacer o danej porze dnia i roku. Istnieje możliwość pobrudzenia odzieży.
  3. Weź czapkę z daszkiem, która uchroni Cię przed ciepłem palników balonu (zwłaszcza w sezonie letnim).
  4. Załóż wygodne buty, odporne na przemoczenia. Lądowanie może odbyć się na polu lub łące, gdzie może być błoto lub rosa. Nie należy ubierać butów na obcasie.
  5. Palnik wydaje głośny dźwięk. Jeśli masz bardzo wrażliwy słuch zaopatrz się w zatyczki do uszu.
  6. Zachowaj bezpieczną odległość od wentylatora. W żadnym przypadku nie nachylaj się nad pracującym wentylatorem. Istnieje zagrożenie wciągnięcia włosów lub odzieży. Nie należy dotykać pracującego wentylatora.
  7. Przed lądowaniem schowaj telefony, aparaty i zabezpiecz inne rzeczy tak, aby nie wypadły z kosza i żeby mieć obie ręce wolne.
  8. W czasie lądowania trzymaj się uchwytów i ugnij kolana.
  9. Przestrzeń w koszu balonowym jest ograniczona, pamiętaj aby zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy (voucher, portfel, klucze, telefon, voucher, czapka, mała butelka wody, aparat).
  10. Zakaz wnoszenia ostrych przedmiotów.
  11. Zakaz wyrzucania czegokolwiek z balonu podczas lotu.
  12. Podczas lotu bezwzględnie stosuj się do poleceń pilota.
  13. Po lądowaniu zostań w koszu do momentu, gdy pilot nie pozwoli na jego opuszczenie.
  14. Lądowanie odbywa się w miejscu przygodnym np. pole czy łąka, jeśli cierpisz na alergię, weź ze sobą leki, ponieważ może nastąpić nasilenie objawów alergii.
  15. Baloniarstwo to sport ekstremalny, bierzesz udział na własną odpowiedzialność.
  16. Nie bierz udziału w locie, jeśli jesteś w ciąży! Ciąża stanowi przeciwskazanie do lotu.

  PRZECIWSKAZANIA DO LOTU:

  • ciąża
  • wiek poniżej 6 roku życia
  • nurkowanie na 48 godzin przed lotem
  • nie zabieramy na pokład osób pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających!

  JEŚLI MASZ:

  • odbyte niedawno urazy ortopedyczne
  • odbyte w ciągu ostatnich 2 miesięcy zabiegi chirurgiczne z pobytem w szpitalu
  • choroby układu krążenia i oddechowego oraz nadciśnienie
  • zaburzenia neurologicznie (np. epilepsja)
  • lub inne choroby wpływające na Twoją sprawność fizyczną lub wrażliwość na zmiany ciśnienia

  KONIECZNIE  skonsultuj się z lekarzem, czy Twój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w locie.

  Lądowania balonem mogą być łagodne lub „twarde”. Jest to zależne od prędkości wiatru. Jeżeli masz protezę, problemy z kręgosłupem, z chodzeniem lub ze staniem, bezpieczniejszą formą lotu dla  Ciebie będzie  lot na wyłączność w specjalnym fotelu VIP.

  REGULAMIN

  1. Do 14 dni od zakupu vouchera mają Państwo możliwość jego zwrotu. Wówczas zwrot kosztów vouchera odbywa się w pełnej kwocie, bez dodatkowych potrąceń z tytułu kosztów pracy Działu Obsługi Klienta oraz Działu Księgowości.
  1. Prosimy o przemyślane zakupy. Po upływie 14 dni od dokonania zakupu voucher nie podlega zwrotowi, nawet jeśli osoba nim obdarowana nie chce zrealizować usługi lub nie może jej zrealizować.
  2. Klient ma prawo oddać, przekazać lub odsprzedać swój voucher innej osobie. Jest natomiast zobowiązany poinformować o tym firmę Balloon Expedition oraz podać dane kontaktowe do osoby, która będzie aktualnym posiadaczem vouchera.
  3. W przypadku przekazania lub odsprzedania vouchera innej osobie, jego data ważności nie ulega zmianie.
  4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych oraz aktualnych danych, w tym również wagi pasażerów oraz danych kontaktowych (nr tel. oraz mail). W przypadku zmiany danych – należy niezwłocznie zaktualizować je na swoim koncie użytkownika lub pisząc mail na: realizacje@wyprawabalonem.pl
  5. Osoby ważące powyżej 105 kg – obowiązane są do dopłaty + 50 % wartości vouchera, a osoby powyżej 150 kg obowiązane są do dopłaty +100 % wartości vouchera.
  6. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanej wagi pasażerów przed lotem. W przypadku celowego zaniżenia przez Klienta deklarowanej wagi, firma może doliczyć dodatkową opłatę lub odmówić pasażerowi lotu, bez możliwości ponownej realizacji vouchera.
  7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewskazanie lub nieprawidłowe wskazanie danych osoby posiadającej voucher. Osoba obdarowana voucherem jest zobowiązana do skontaktowania się z firmą w celu zgłoszenia vouchera oraz podania danych niezbędnych do jego realizacji.
  8. W przypadku zakupienia vouchera na lot balonem z firmą Balloon Expedition niebezpośrednio u realizatora usługi lecz u jednego z jego partnerów – klient zobowiązany jest do skontaktowania się z firmą w celu zgłoszenia vouchera oraz podania danych niezbędnych do jego realizacji nie później niż na 30 dni  przed upływem daty ważności vouchera.
  9. W przypadku zakupienia vouchera na lot balonem z firmą Balloon Expedition niebezpośrednio u realizatora usługi, lecz u jednego z jego partnerów – osoba zgłaszająca swój voucher do systemu Balloon Expedotion decyduje się na zrealizowanie usługi w naszej firmie (tym samym wyraża zgodę na rozliczenie vouchera i deklaruje,  że nie chce wymienić lotu balonem na inną usługę)
  10. Data ważności vouchera jest wiążąca. Po upływie ważności vouchera – nie ma możliwości wykorzystania go. Wobec tego pozostawianie realizacji vouchera na ostatni moment nie gwarantuje dostania się do grupy oraz może skutkować utratą vouchera ze względu na upływ terminu ważności.
  11. Od 1 maja 2023 roku Firma nie dokonuje przedłużeń daty ważności vouchera (w tym również z powodu sytuacji losowych lub okresowej niedyspozycji klienta).
  12. Jeśli voucher upoważnia do lotu więcej niż jedną osobę, nie ma możliwości rozdzielenia realizacji tego vouchera np. na dwa osobne loty bez uprzedniej konsultacji z firmą Balloon Expedition. Voucher można zrealizować tylko raz i jeśli na lot stawi się mniej osób niż jest wskazane na voucherze, to Klient nie może wykorzystać go ponownie.
  13. Do czasu realizacji lotu można wymienić zakupiony voucher w ramach tej samej ceny lub za dodatkową opłatą na innego rodzaju lot lub rzecz z naszego sklepu on-line na stronie: www.wyprawabalonem.pl  np. na koszulki, opaski czy inne gadżety. Nie dotyczy voucherów przeterminowanych oraz przedłużonych.
  14. Firma nie ponosi odpowiedzialności za warunki pogodowe. Usługa jest ściśle zależna od warunków meteorologicznych, przez co podlega sezonowości (sezon wysoki VI-IX, sezon średni IV-V i X-XI, sezon niski XII-III).
  15. Firma zastrzega sobie prawo do odwołania lotu (dotyczy również odwołania lotu na miejscu przed startem)
  16. Organizator lotów balonowych nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników lotu, w tym koszty transportu, noclegu lub inne koszty związane z pobytami w miejscach związanych z lotem.
  17. Czas oczekiwania na zaproszenia na loty jest zależny od warunków pogodowych, możliwości logistycznych firmy oraz okresu w jakim klient zgłosił swój voucher do realizacji. Mimo, iż loty balonem można realizować przez cały rok, to wymagają one odpowiednich warunków atmosferycznych, a w okresie zimowych dni lotnych jest znacznie mniej, co skutkuje mniejszą ilością proponowanych terminów lotów lub całkowitym wstrzymaniem lotów. 
  18. Dostępność terminów oraz możliwość zapisania się na loty odbywa się zgodnie z uprawnieniami voucherów:

  Loty grupowe – klient będzie otrzymywać zaproszenia na loty w wybranej lokalizacji (można wybrać max 3) na 1-3 dni przez organizowanym lotem. Brak możliwości wcześniejszej rezerwacji konkretnych terminów.

  • Lot Poranny – bez pierwszeństwa, rano od poniedziałku do piątku
  • Lot grupowy Last Minute – ustępuje pierwszeństwa innym voucherom, może lecieć zarówno w tygodniu jak i w weekend, pod warunkiem, że na dany lot są jeszcze wolne miejsca
  • Lot grupowy w tygodniu – z pierwszeństwem w tygodniu od poniedziałku do piątku, lot w weekend jest możliwy tylko jeśli są wolne miejsca
  • Lot grupowy w weekend – z pierwszeństwem w weekend, może lecieć zarówno w tygodniu jak i w weekend

  W sytuacji, gdy na lot zgłasza się więcej osób niż jest dostępnych miejsc, a klienci zgłaszający się na dany lot posiadają ten sam rodzaj vouchera, to o kolejności zajęcia miejsca w balonowym koszu decyduje kolejność zgłoszeń oraz czas oczekiwania na lot (licząc od daty zgłoszenia się klienta do bazy danych Balloon Expedition, nie od zakupu vouchera).

  Loty na wyłączność – wybierając lot na wyłączność klient może zasugerować preferowany zakres terminów lotu, natomiast realizacja lotu jest ściśle zależna od warunków pogodowych oraz możliwości logistycznych firmy. Voucher nie posiada możliwości rezerwacji terminów lotów.

  • Lot na wyłączność w tygodniu – może lecieć od poniedziałku do piątku
  • Lot na wyłączność w weekend – może lecieć zarówno w weekend jak i w tygodniu
  1. Voucher zakupiony na Grouponie do końca 2022 roku z datą ważności do 31.12.2023 upoważnia do lotu Last Minute, https://wyprawabalonem.pl/sklep/widokowy-lot-balonem-last-minute. Vouchery datą ważności od 01.01.2024 upoważniają do lotu w tygodniu o wschodzie słońca https://wyprawabalonem.pl/sklep/widokowy-lot-balonem-safari-o-wschodzie-slonca/
  2. Uprawnienia każdego vouchera można poszerzyć, uiszczając odpowiednią dopłatę, stanowiącą różnicę cenową pomiędzy wartością posiadanego aktualnie vouchera, a wartością vouchera wybranego.
  3. W przypadku, gdy klient chce zrealizować lot z osobą, która posiada voucher o niższych uprawnieniach do lotu (np. voucher na lot poranny w tygodniu) niż posiadany przez niego voucher (np. lot weekendowy), obie osoby mogą się zapisać na lot zgodnie z uprawnieniami tańszego vouchera lub dokonać dopłaty w celu poszerzenia jego uprawnień.
  4. Na loty grupowe nie ma możliwość rezerwacji dowolnych terminów z wyprzedzeniem. Zapisanie się na loty grupowe możliwe jest jedynie poprzez wybranie terminów proponowanych przez biuro Balloon Expedition w ramach zaproszeń na loty wysyłanych naszym Klientom.
  5. Rezerwacja na loty grupowe dotyczy tylko terminów wysłanych przez biuro Balloon Expedition.
  6. Rezygnacja z lotu przez Pasażera (w tym również z przyczyn losowych) w okresie krótszym niż 72 godziny przed umówioną godziną spotkania, oznacza utratę możliwości ponownego skorzystania z vouchera – lot przepada.
  7. Niestawienie się na miejscu zbiórki w dniu lotu wiąże się z utratą vouchera.
  8. Opłata za udział w locie balonem musi być uiszczona przed lotem.
  9. Organizator lotów balonowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników lotu lub za szkody wyrządzone uczestnikom lotu przez osoby trzecie.
  10. Uczestnicy lotu są zobowiązani do poniesienia kosztów naprawy lub zastąpienia uszkodzonego sprzętu w przypadku, gdy uszkodzenie zostało spowodowane przez ich działania.
  11. W trakcie lotu istnieje możliwość pobrudzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia odzieży.
  12. Ze względów bezpieczeństwa w podniebną podróż nie zabieramy:
  • Kobiet w ciąży
  • Dzieci poniżej 6 roku życia
  • Osób z odbytym niedawno urazy ortopedycznym oraz osób które  w ciągu ostatnich 2 miesięcy przeszły zabiegów chirurgicznych z pobytem w szpitalu
  • Osób, które nurkowały na 48 godzin przed lotem
  • Osób z chorobami układu krążenia i oddechowego oraz nadciśnienie.
  • Osób cierpiących na epilepsję
  • Osób pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających do 48 godzin przed lotem
  1. Udział w locie balonowym jest możliwy dla osób pełnoletnich lub niepełnoletnich z opiekunem do 16 roku życia. Minimalny wiek pasażera lotu to 6 lat.
  2. Niepełnoletni pasażerowie powyżej 16 roku życia muszą posiadać pisemna zgodę rodzica na udział w locie balonem. 
  3. Siedziba firmy Balloon Expedition Izabela Borkowska-Barnaś znajduje się pod adresem Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski. 
  4. Miejsce pełniącym role Biura Obsługi klienta jest lokal pod adresem Plac Ratuszowy 46/1, Jelenia Góra 58-500. Spotkanie w biurze możliwe jest po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę pod numerem telefonu: 600 310 310.
  5. Baloniarstwo należy do sportów ekstremalnych, czego należy mieć pełną świadomość decydując się na udział w locie.
  6. W trakcie lotu należy odpowiednio zabezpieczyć swoje rzeczy (telefon, aparat, cenne przedmioty itp.). Firma nie ponosi odpowiedzialności na ich upuszczenie lub uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji lotu.
  7. Miejsce zbiórki nie jest tożsame z miejscem startu balonu. O miejscu startu balonu decyduje pilot.
  8. Loty balonem są ściśle zależne od warunków pogodowych. Firma zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odwołania lotu nawet tuż przed jego realizacją ze względów bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
  9. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji lotu należy zgłaszać na adres: kontakt@wyprawabalonem.pl
  10. Pasażerowie odbywają lot na własne ryzyko i odpowiedzialność. Firma Balloon Expedition nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez nią szkody przewyższające wartość gwarantowanego ubezpieczenia dla miejsc pasażerskich balonu, którym wykonywany jest lot.
  11. Wszelkie banery reklamowe zamówione przez klienta, firma zobowiązuje się przechowywać do 2 lat od dnia realizacji, po tym czasie jeśli baner nie zostanie odebrany przez nabywcę zostanie zutylizowany.

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  Wyprawa Balonem

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy Wyprawa Balonem, działający pod adresem: www.wyprawabalonem.pl, prowadzony jest przez Izabela Borkowska-Barnaś – Balloon Expedition, z siedzibą przy: Gryfów Śląsk 59-620 Ubocze 300, działający pod numerem NIP: 5222766260, REGON: 360738327.
  2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Wyprawa Balonem a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
  3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
  4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
  5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.wyprawabalonem.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
  7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.wyprawabalonem.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru lub wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.
   DEFINICJE


  Regulamin
   – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

  Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

  • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto

  oraz

  • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta„.

  Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

  Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

  Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

  Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary lub Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

  Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.wyprawabalonem.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary lub Usługi.

  Sprzedawca – Izabela Borkowska-Barnaś – Balloon Expedition z siedzibą przy: Gryfów Śląsk 59-620 Ubocze 300, NIP: 5222766260, REGON: 360738327 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

  Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

  Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).

  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

  PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.wyprawabalonem.pl lub e-mailowo na adres kontakt@wyprawabalonem.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Zamówienie Towarów lub Usług realizuje się poprzez wybranie Towarów lub Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów lub Usług, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Towaru lub Usługi, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
  4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Towarów lub Usług, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
  5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
  6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
   w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
   b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
  7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.
  10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
   a. E-mail – kontakt@wyprawabalonem.pl
   b. Telefon – 600310310
   c. Adres korespondencyjny – Jelenia Góra 58-500 ul. Plac Ratuszowy 46/1
   d. Messenger oficjalnego fanpage firmy Balloon Expedition na facebooku: https://www.facebook.com/WyprawaBalonem
  11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek, koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów lub Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

   DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU
  1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

  – Poczty Polskiej

  – Kuriera

   – odbiór osobisty

  1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą realizowane najbliższego dnia roboczego.
  2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku wysyłek na terenie Polski.
  3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
  4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
  5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym, pod adresem: Jelenia Góra 58-500 ul. Plac Ratuszowy 46/1 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

  Istnieje możliwość wymiany produktu/usługi zakupionych poprzez stronę www.wyprawabalonem.pl na dowolny produkt/usługę widniejącą na stronie www.wyprawabalonem.pl o wartości równej posiadanemu produktowi/usłudze lub wyższej po opłaceniu różnicy.

  REALIZACJA PŁATNOŚCI

  1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki; b) przelewem, na rachunek bankowy – 65 1140 2004 0000 3102 7902 5658; c) płatność za pomocą Przelewy24, Payu, Provema, Raty Mbank
  2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

   REKLAMACJA

   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
   2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
  • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
  • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
  1. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
  4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
  5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia na kupującego.
  6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  8. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
   a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
   b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
  11. Reklamacja powinna zawierać:
   a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
   b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
   c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
   d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
  12. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: Jelenia Góra 58-500 ul. Plac Ratuszowy 46/1.
  13. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
  14. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
  15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
  16. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
  18. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary i Usługi, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

   PRAWO ODSTĄPIENIA
  19. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów lub Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta) otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
   2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
   3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Jelenia Góra 58-500 ul. Plac Ratuszowy 46/1.
   4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
   5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Jelenia Góra 58-500 ul. Plac Ratuszowy 46/1.
   6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
   7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
   8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
   9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

  POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  1. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
   2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
  3. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
  5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów lub Usług znajdujących się na stronie Sklepu.
   2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
   3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.wyprawabalonem.pl.
   4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
   5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
   6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. 7.Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

  Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy
  Miasto: ___________, dnia: __________ r.

  Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

  Imię i nazwisko: ________________

  Adres: ________________

  E-mail: ________________

  Tel: ________________

  Przedsiębiorca:

  Nazwa: Wyprawa Balonem

  Adres: Jelenia Góra 58-500 ul. Plac Ratuszowy 46/1

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
  OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

  Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

  Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

  informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________
  W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

  Z wyrazami szacunku,

  __________________

  (własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  STRONY INTERNETOWEJ WWW.WYPRAWABALONEM.PL

  Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
  Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

  Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

  Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Izabela Borkowska-Barnaś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Izabela Borkowska-Barnaś Balloon Expedition, z siedzibą przy: Gryfów Śląski 59-620 Ubocze 300, NIP: 5222766260 (zwany dalej: „Właściciel„).


  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

  prawidłowego realizowania wykonywanych usług oraz prawidłowego wykonywania umowy sprzedaży

  Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

  zarejestrowania się na stronie internetowej;

  zawarcia umowy;

  dokonania rozliczeń;

  dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

  korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

  zapisania się na lot balonem

  Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

  Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

  Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


  III. RODZAJ DANYCH

  Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  zarejestrowania się na stronie internetowej:

  – imię i nazwisko;
  – adres e-mail;

  dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

  – imię i nazwisko;
  – płeć;
  – adres dostawy;
  – numer telefonu;
  – adres e-mail;

  – waga;

  – miejsce zamieszkania;

  Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

  – data urodzenia;
  – numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
  – numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

  W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

  Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:

  miejscowość zamieszkania, waga oraz wiek


  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.

  Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.


  PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

  Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

  Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

  Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

  Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

  Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

  Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

  Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

  Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

  Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

  Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

  Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


  VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

  Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

  Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

  Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


  VIII. PLIKI COOKIES

  Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

  Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

  Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

  Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

  Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

  Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

  Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

  Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

  Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

  Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

  Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

  Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

  Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

  Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

  Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

  Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.